O nás...

Naša chránená dielňa vznikla pri Zariadení podporovaného bývania TEKLA v Stupave v roku 2019. Ťažko zdravotne postihnutí majú veľký problém zamestnať sa na otvorenom pracovnom trhu a tak sme im vytvorili podmienky na ich prácu, na ich realizáciu. Práca im dáva pocit užitočnosti, samostatnosti a radosti do života.