Vďaka Nadácii SPP tvoríme s Pohodou

Vďaka ochote a príspevku Nadácie SPP sme prichystali pre členov senior klubu Pohoda v Stupave kreatívne kurzy.

Naša lektorka Peťka Balogová spolu so svojimi asistentami z chránenej dielne naučili členky senior klubu nové tvorivé techniky, nové využitie recyklačných materiálov ( použitý reklamný baner). Maľovali sme na drevo, na textil, namaľovali si obrazy, technikou scrapbooking sme vytvorili receptáre, pohľadnice, z baneru užitočné púzdro na doklady a kľúče a mnoho iného.

Užili sme si príjemnú, srdečnú, tvorivú atmosféru. Nadviazali sme pekné priateľské medzigeneračné vzťahy, ktoré sa budeme snažiť prehlbovať vzájomnou pomocou.

Veľká vďaka patrí Nadácii SPP, ktorá svojou podporou má záujem o búranie medzigeneračných bariér. Každá generácia vie tej druhej odovzdať svoje znalosti, skúsenosti a lásku.